Inburgeringscursus Jakarta

MVV

Indien u als Indonesische staatsburger langer dan 3 maanden in Nederland of Belgie wil verblijven dan heeft u een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) nodig, maar voordat u een MVV aan kunt vragen, dient u voor Nederland eerst een inburgeringsexamen af te leggen op de Nederlandse ambassade te Jakarta.
Nadat u voor dit examen bent geslaagd, kunt u een MVV aanvraag indienen. Uw Nederlandse partner kan dit ook voor u doen.

Inburgeringsexamen voor MVV (basisexamen inburgering A1)

Het basisexamen inburgering A1 bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
 2. Het onderdeel Toets gesproken Nederlands (TGN)
 3. Het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL)

Voor al deze onderdelen wordt een toets afgenomen op de ambassade te Jakarta of op de consulaten in de steden waar een Nederlands consulaat gevestigd is. De geëxamineerde (degene die het examen aflegt) moet dus op elk van deze onderdelen een voldoende scoren om te slagen voor het eerste inburgeringsexamen.

Inburgeringscursus en materiaal

De inburgeringscursus duurt in principe 8 weken. Je krijgt 3 keer per week 2 uur per keer les, dus in totaal zijn er 24 lessen. De cursus wordt gegeven in groepjes van 4, dus zodra zich 4 studenten voor de inburgeringscursus hebben aangemeld kan de cursus beginnen. De groep kan zelf bepalen op welk tijdstip en op welke dagen ze de lessen willen volgen, in principe kunnen de lessen gevolgd worden van 10:00 uur tot 20:00 uur.
Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van het Studieboek Basisexamen Inburgering (met CD).
Met dit boek bereid je je voor de onderdelen 2 en 3 (TGN en GBL) Naast dit boek gebruiken we de website basisexameninburgering.nl om we op een leuke interactieve manier de twee onderdelen oefenen.

Voor het onderdeel KNS wordt gebruik gemaakt van de (gratis) website Toetskns.nl. Middels deze website kun je de 100 vragen leren. Verder leggen we ook een aantal proefexamens af om te oefenen.(*)

De cursus wordt in Jakarta door Bahasabelanda gegeven in klein klassikaal verband. Elke klas bestaat uit 4 studenten.
Waarom niet prive één op één? Wij doen de cursus in een klassikaal verband van 4 studenten omdat dit betere en snellere resultaten voor de studenten oplevert. De studenten kunnen elkaar helpen en stimuleren, bijvoorbeeld in groepjes van 2 samen woorden, vragen en zinnen oefenen, het is minder saai voor de studenten. enzovoorts.
Het is ook mogelijk de cursus 1 op 1 te geven als u dit wenst

(*) Voor het volgen van de inburgeringscursus is het noodzakelijk dat de cursist thuis beschikt over een computer met internetverbinding

Weekend klas

Bij voldoende belangstellingg (minimaal 4 cursisten) kan er ook een weekendcursus worden verzorgd. Dit is handig voor studenten die doordeweek geen tijd hebben om een cursus te volgen bijvoorbeeld vanwege een drukke baan of studie.

Samenvattend

 • Duur cursus: 8 weken
 • Aantal lessen: 24
 • Aantal lesuren: 48
 • Studenten per klas: 4
 • Huiswerk per week: 8/12 uur (*)
 • Tijdstip lessen: Onderhandelbaar
 • leslocatie:Centraal in Jakarta
 • Materiaal inburgeringscursus: Inclusief
 • Examengeld inburgeringsexamen: Niet inclusief (zelf betalen)
 • Prijs inburgeringscursus: € 475 €375 €375 (per persoon)
 • Wanneer betalen: Voor begin cursus

(*)Het is noodzakelijk dat de cursist beschikt over een computer thuis met internetverbinding