Prive cursus Nederlands Jakarta

Delftse Methode

De privecursus Nederlands wordt gegeven volgens de Delftse Methode. In de cursus vormen teksten het materiaal waarmee de taal wordt geleerd.. Woorden en grammatica worden geleerd via de teksten. In de teksten wordt ingegaan op onderwerpen zoals: introductie, op de weg, reizen, uitgaan, afspraken maken, familie, feesten, winkelen en ga zo maar door.

Cursus

basiscursus 1 tekst- en oefenboek

De Privecursus Nederlands voor beginners bestaat uit 40 lessen. Tijdens elke les behandelen we 1 eenvoudige, makkelijk te begrijpen teksten. Tijdens de cursus leert u verder ongeveer 1600 belangrijke Nederlandse woorden en uitdrukkingsvormen. Grammatica komt hier slechts zijdelings ter sprake.
Oefeningen en opgaven worden tijdens de les behandeld.

Grammatica

Tijdens de beginnerscursus worden 40 grammaticale zaken behandeld (één per les), in de vorm van teksten en voorbeeldzinnen.
U oefent de grammatica met opgaven en taken die tijdens de cursus worden behandeld.

Materiaal beginnerscursus

Het materiaal van de beginnerscursus bestaat uit Basiscursus 1 tekstboek dan Basiscursus 1 oefenboek en de grammatica syllabus met oefeningen.
Wanneer u niet beschikt over bovengenoemde boeken zal ik u voor elke les een kopie geven van het materiaal voor de volgende les.