Informasi kursus Bahasa Belanda

Kursus Bahasa Belanda

Bahasabelanda geeft cursussen Nederlands in Jakarta. Wij bieden ook een Inburgeringscursus aan voor Indonesiers die een MVV aanvraag willen doen in Nederland. Zowel de reguliere cursus als de inburgeringscursus worden in privé verband gegeven.

Methode

delftste methode
Voor de beginnerscursus Nederlands maakt Bahasabelanda gebruik van de Delftse Methode. Binnen de Delftse Methode vormen teksten het uitgangspunt. Woorden en grammatica worden geleerd doormiddel van korte teksten. In korte tijd leer je veel woorden zodat je als snel over veel onderwerpen in het nederlands kunt praten

Bij de Delftse Methode word les gegeven middels korte teksten en bijbehorende grammatica. Tijdens iedere les worden een aantal specifieke oefeningen gedaan. Luisteren, praten (met elkaar) en lezen vormen ook allemaal onderdeel van de les. De onderwerpen die in de teksten worden behandeld gaan over actuele en interessante zaken die te maken hebben met Nederland. Het is dus makkelijk en leuk hier een discussie over te voeren.